Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 maja 2017 10:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Ulgi w sprawie należności publiczno-prawnych

1) Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Nieuiszczona część opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozłożonej na raty zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r., poz. 83 z późn. zm.), podlega oprocentowaniu obliczonemu przy zastosowaniu stopy bazowej wykorzystywanej do ustalenia stopy referencyjnej służącej do obliczenia wartości pomocy publicznej, ustalanej okresowo przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Stopa procentowa w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest obliczana jako suma obowiązującej stopy bazowej ustalanej dla obliczenia stopy referencyjnej i marży w wysokości 10%.

Pliki do pobrania

  • Uchwała Nr XXX/454/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - tekst jednolity ogłoszony Uchwałą Nr XXV/346/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 r. 2017+_przeksztalcenie_uzytkowania_wieczystego_RATY.pdf 211 kB

    Uchwała Nr XXX/454/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - tekst jednolity ogłoszony Uchwałą Nr XXV/346/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 r.

  • Uchwała Nr XXX/454/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-2017_przeksztalcenie_uzytkowania_wieczystego_RATY.pdf 99 kB

    Uchwała Nr XXX/454/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie