Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lutego 2015 13:00 | wersja 7 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Najnowsza wersja

Ulgi w sprawie należności cywilnoprawnych

1) umarzanie, odraczanie terminu spłaty lub rozkładanie na raty pieniężnych należności cywilnoprawnych

Podstawą udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych jest stosowna uchwała Rady Miasta Wisła:

1) obowiązująca od 1 lipca 2014 roku
Uchwała Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

2) obowiązująca do 30 czerwca 2014 roku
Uchwała Nr LI/635/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wisła lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

Pliki do pobrania

  • Uchwała Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 października 2014 r. pod pozycją 5041 2014_ulgi_cywilnoprawne.pdf 3 MB

    Uchwała Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 października 2014 r. pod pozycją 5041

  • LI/635/2010 STARE_ulgi_cywilnoprawne.pdf 203 kB

    LI/635/2010

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie