Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2014 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Ulgi w sprawie należności cywilnoprawnych


 

Podstawą udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych jest stosowna uchwała Rady Miasta Wisła:

1) obowiązująca od 1 lipca 2014 roku
Uchwała Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  

2) obowiązująca do 30 czerwca 2014 roku
Uchwała Nr LI/635/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wisła lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych      

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie