Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 listopada 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Ulgi w sprawie należności cywilnoprawnych


 

Uchwała z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wisła lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych  

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie