Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 stycznia 2015 12:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

1) Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wisła, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała roczna oraz kolejne uchwały Rady Miasta Wisła dokonujące zmian wieloletniej prognozy finansowej publikowane są w Bazie Aktów Własnych.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonywane przez Burmistrza Miasta Wisła na podstawie upoważnień ustawowych publikowane są w zakładce Zarządzenia Burmistrza.

Pliki do pobrania

  • Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła 2015_WPF_uchwala.pdf 567 kB

    Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

  • Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wisła, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/6/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach RIO_kwota_dlugu_2015.pdf 965 kB

    Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wisła, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/6/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie