Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 stycznia 2016 10:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Uchwała Budżetowa na rok 2016 oraz uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1) Uchwała Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na rok 2016

2) Uchwała Nr XIII/161/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Uchwała budżetowa oraz kolejne uchwały Rady Miasta Wisły dokonujące zmian budżetu publikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego oraz Bazie Aktów Własnych.

Uchwała roczna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz kolejne uchwały Rady Miasta Wisła dokonujące jej zmiany publikowane są w Bazie Aktów Własnych.


Zmiany budżetu oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonywane przez Burmistrza Miasta Wisła na podstawie upoważnień ustawowych i wynikających z Uchwały Budżetowej publikowane są w sekcji "Budżet Miasta -> 2016" w zakładkach:
1) Zarządzenia Burmistrza Miasta Wisła dotyczące zmian budżetu na rok 2016
2) Zarządzenia Burmistrza Miasta Wisła dotyczące zmian wieloletniej prognozy finansowej w roku 2016 .

Pliki do pobrania

 • Uchwała Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 grudnia 2015 r. pod pozycją 7759. 2015.12.30_Uchwala_Budzetowa_na_rok_2016_DZIENNIK_URZEDOWY.pdf 480 kB

  Uchwała Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 grudnia 2015 r. pod pozycją 7759.

 • Uchwała Nr XIII/161/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła 2015.12.17_Uchwala_zmieniajaca_WPF.pdf 622 kB

  Uchwała Nr XIII/161/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

 • Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Wisła na 2016 rok - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/19/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 2016.01.18_RIO_mozliwosc_sfinansowania_deficytu_2016.pdf 567 kB

  Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Wisła na 2016 rok - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/19/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 • Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wisła, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/18/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 2016.01.18_RIO_prawidlowosc_planowanej_kwoty_dlugu_2016.pdf 1 MB

  Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wisła, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/18/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie