Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2018 13:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Taryfa - zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RET.070.3.83.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zatwierdził taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wisła na okres 3 lat.

Zatwierdzona taryfa została umieszczona w dniu 17 maja 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfa weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. w dniu 25 maja 2018 roku.

Decyzja zatwierdzająca taryfę i taryfa znajdują się w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie