Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 1696

 1. 17 sierpnia 2017 12:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Janusza Pezdy- pracownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w czasie nieobecności kierownika Referatu

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Janusza Pezdy- pracownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w czasie nieobecności kierownika Referatu

  Zarządzenie nr Or.0050.132.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 2. 17 sierpnia 2017 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kasztanowej 12 w Wiśle, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wisła, do oddania w najem jako lokal socjalny

  Zarządzenie w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kasztanowej 12 w Wiśle, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wisła, do oddania w najem jako lokal socjalny

  Zarządzenie nr Or.0050.131.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 3. 17 sierpnia 2017 12:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Damiana Cieślara Skarbnika Miasta Wisła do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Damiana Cieślara Skarbnika Miasta Wisła do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów

  Zarządzenie nr Or.0050.126.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 4. 17 sierpnia 2017 12:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Łukasza Małysza zastępcę Skarbnika Miasta Wisła do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Łukasza Małysza zastępcę Skarbnika Miasta Wisła do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów

  Zarządzenie nr Or.0050.125.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 5. 17 sierpnia 2017 12:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Sztajnerta zastępcę kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Sztajnerta zastępcę kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie nr Or.0050.124.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 6. 17 sierpnia 2017 12:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Emilii Podżorskiej pracownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Emilii Podżorskiej pracownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

  Zarządzenie nr Or.0050.123.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie