Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 319

 1. 17 lipca 2018 13:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące odwołania stron postępowania od decyzji nr 4 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Górnośląską z ul. Kamienną w Wiśle"

  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące odwołania stron postępowania od decyzji nr 4 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Górnośląską z ul. Kamienną w Wiśle"

  Obwieszczenie nr IFXIII.7821.6.2018 z dnia 12.07.2018 r. w załączeniu poniżej.

  przeczytaj całość »

 2. 22 czerwca 2018 12:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód odpadowych lub roztopowych z powierzchni zadaszonych oraz utwardzonych na terenie działek 4070/376, 4070/377 przy ul. Koszarzyska w Wiśle do odbiornika będącego odpływem potoku Malinka - działka nr 4070/376 w Wiśle

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód odpadowych lub roztopowych z powierzchni zadaszonych oraz utwardzonych na terenie działek 4070/376, 4070/377 przy ul. Koszarzyska w Wiśle do odbiornika będącego odpływem potoku Malinka - działka nr 4070/376 w Wiśle

  Zawiadomienie o numerze GL.ZUZ.2.421.374.2018.BD/4700 znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 3. 15 czerwca 2018 12:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”

  Obwieszczenie nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 4. 6 czerwca 2018 12:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach

  Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o numerze WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018 roku znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie