Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2015 13:59 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Wisła dla 65 komputerów wraz z udostępnieniem 70 fabrycznie nowych urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu w ramach projektu


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Wisła dla 65 komputerów wraz z udostępnieniem 70 fabrycznie nowych urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu w ramach projektu pn. „Wiślański eInclusion – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła (RGŚ.042.11.8.2014.PJ)

Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis dostępny do czasu składania ofert pod adresem internetowym www.um.wisla.pl/ZAPYTANIA/POIG_internet/

Termin realizacji zamówienia
zgodnie z ofertą, ale nie później niż do 30 września 2015 roku

Termin składania ofert
do dnia 14 lipca 2014 roku (data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają: Magdalena Majorczyk (tel. 660416242), Paulina Szotkowska (tel. 33/857-88-50)
Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie