Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2005 | wersja 1 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Świadczenia rodzinne


 

Świadczenia Rodzinne

           Szczegółowe zasady realizacji świadczeń rodzinnych określa ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228 poz.2255 z 2003r.) wraz z późniejszymi zmianami:

- Dz.U.Nr 35 poz. 305 z 2004r.
- Dz.U.Nr 64 poz. 593 z 2004r.
- Dz.U.Nr 192 poz. 1963 z 2004r.
- Dz.U.Nr 86 poz. 732 z 2005r.

oraz Rozporządenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinne (Dz.U.Nr 105 poz.881 z 2005r.)

Zaliczka alimentacyjna

          Zasady realizacji określa ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86 poz. 732 z 2005r.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz.U.Nr 105 poz. 882 z 2005r.)

Poniżej znajdują się druki wniosków do powyższych świadczeń.
Bliższych informacji udziela i świadczenia realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle w budynku Urzędu Miejskiego w Wiśle pok.123, tel. 8553553.
Istnieje możliwość pobrania druków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle od dnia 30 czerwca 2005r.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie