Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

23 grudnia 2010 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Najnowsza wersja

Sukcesywne dostawy solanki do zwalczania śliskości na drogach powiatowych w Wiśle w sezonie zimowym 2010/2011


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/MSD_solanka_II/

Pliki do pobrania

 

13 grudnia 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Sukcesywne dostawy solanki do zwalczania śliskości na drogach powiatowych w Wiśle w sezonie zimowym 2010/2011


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/MSD_solanka_II/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie