Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 grudnia 2010 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Najnowsza wersja

Sukcesywne dostawy solanki do zwalczania śliskości na drogach powiatowych w Wiśle w sezonie zimowym 2010/2011


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/MSD_solanka_II/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie