Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 sierpnia 2019 09:42 | wersja 6 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018

Dokumenty zostały opublikowane w formie załączników.

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018

3) Sprawozdanie finansowe za rok 2018

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wisła w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018

5) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wisła w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018

6) Raport o stanie Miasta Wisła za rok 2018

7) Uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2018

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2018

c) wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Wisła za rok 2018

8) Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie