Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2018 10:19 | wersja 5 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017

Dokumenty zostały opublikowane w formie załączników.

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017

3) Sprawozdanie finansowe za rok 2017

4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wisła w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

5) Uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2017

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2017

6) Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie