Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2017 13:36 | wersja 5 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016

Dokumenty zostały opublikowane w formie załączników.

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu

3) Sprawozdanie finansowe za rok 2016

4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wisła w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016

5) Uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2016

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2016

6) Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie