Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lipca 2016 08:49 | wersja 4 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

Dokumenty zostały opublikowane w formie załączników.

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu

3) Sprawozdanie finansowe za rok 2015

4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wisła w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015

5) Uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015;

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015;

6) Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie