Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 listopada 2018 08:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

Sprawozdanie w załączeniu poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie