Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 marca 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Remonty cząstkowe dróg powiatowych i miejskich w roku 2008 na terenie miasta Wisły


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/MSD_remonty/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie