Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 października 2010 | wersja 8 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków tegorocznej powodzi


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/MSD_remont_drog/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie