Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 maja 2008 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Przebrukowanie odcinków drogi powiatowej ul. Bukowej


 

 

 Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z przebrukowaniem odcinków ul. Bukowej. Prace obejmują rozbiórkę nawierzchni  z kostki granitowej, wzmocnienie podbudowy oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki pochodzącej z rozbiórki.

 Termin realizacji zamówienia:

 sukcesywnie wg zleceń Zamawiającego w roku 2008

 Szacunkowa wartość zamówienia:

 ok. 50.000,00 zł

 Warunki płatności:

 Przelew 14 dni od daty wystawienia faktury za wykonane prace

 Termin składania ofert:

 Do 16 maja 2008 r.

 Miejsce składania ofert:

 Urząd Miejski w Wiśle
/sekretariat Burmistrza/
Plac B. Hoffa 3
43-460 Wisła
tel. 8552425, fax 8552995
dopisek na kopercie z ofertą:

OFERTA - przebrukowanie odcinków drogi powiatowej ul. Bukowej

Kontakt z Zamawiającym:

Miejska Służba Drogowa
tel. 033 855 3297

 Zawartość oferty:

Oferta właściwa (wypełniony i podpisany formularz oferty)
załączniki wymienione w formularzu oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta znajdują się do pobrania w załącznikach poniżej.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie