Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 października 2017 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Projekty uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018

Projekty uchwał zostały skierowane na obrady Rady Miasta Wisła podczas sesji w dniu 26 października 2017 roku.

W załączniku zawarto projekty uchwał w sprawie zmian podatków i opłat lokalnych na rok 2018:

1) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku;
2) zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie;
3) zmiana uchwały w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych;
4) zmiana uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pliki do pobrania

  • 1) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku;
2) zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie;
3) zmiana uchwały w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych;
4) zmiana uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. WWW_projekty_uchwal_podatkowych_na_rok_2018.zip 647 kB

    1) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku; 2) zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie; 3) zmiana uchwały w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych; 4) zmiana uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie