Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 października 2016 14:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Projekty uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2017

Projekty te będą skierowane na obrady Rady Miasta Wisła podczas sesji w dniu 27 października 2016 roku.

W załączniku zawarto projekty uchwał w sprawie zmian podatków i opłat lokalnych na rok 2017:

1) zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku;
2) zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
3) wprowadzenie opłat lokalnych w Gminie Wisła
4) zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej;
5) uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6) zmiana uchwały w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych
7) zmiana uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania

  • 1) zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku; 
2) zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
3) wprowadzenie opłat lokalnych w Gminie Wisła 
4) zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej; 
5) uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
6) zmiana uchwały w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych 7) zmiana uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej WWW_projekty_uchwal_podatkowych_2017.zip 3 MB

    1) zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku; 2) zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 3) wprowadzenie opłat lokalnych w Gminie Wisła 4) zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej; 5) uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6) zmiana uchwały w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych 7) zmiana uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie