Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 grudnia 2017 08:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że zakończono prace nad sporządzeniem projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokumenty zostały opublikowane w formie załączników.

Pliki do pobrania

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zatwierdzony Zarządzeniem nr Or.0050.203.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 9 listopada 2017 roku 2018_WPF_zarzadzenie_przyjmujace_WPF.pdf 549 kB

  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zatwierdzony Zarządzeniem nr Or.0050.203.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 9 listopada 2017 roku

 • Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 - zatwierdzony Zarządzeniem nr Or.0050.204.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 9 listopada 2017 roku 2018_BUDZET_zarzadzenie_przyjmujace_WPF.pdf 2 MB

  Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 - zatwierdzony Zarządzeniem nr Or.0050.204.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 9 listopada 2017 roku

 • Opinia o przełożonym przez Burmistrza Wisły projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/226/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 2018_RIO_projekt_budzetu.pdf 848 kB

  Opinia o przełożonym przez Burmistrza Wisły projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/226/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 • Opinia o przełożonym przez Burmistrza Miasta Wisła projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/227/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 2018_RIO_wpf.pdf 849 kB

  Opinia o przełożonym przez Burmistrza Miasta Wisła projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/227/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 • Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wisła na 2018 rok - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/228/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 2018_RIO_deficyt.pdf 844 kB

  Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wisła na 2018 rok - ustalona Uchwałą Nr 4200/I/228/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie