Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 grudnia 2015 12:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że zakończono prace nad sporządzeniem projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokumenty zostały opublikowane w formie załączników.

Pliki do pobrania

 • Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2016 - zatwierdzony Zarządzeniem nr Or.0050.169.2015 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 listopada 2015 roku 2016_PROJEKT_UCHWALY_BUDZETOWEJ.pdf 2 MB

  Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2016 - zatwierdzony Zarządzeniem nr Or.0050.169.2015 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 listopada 2015 roku

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zatwierdzony Zarządzeniem nr Or.0050.170.2015 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 listopada 2015 roku 2016_PROJEKT_WPF.pdf 657 kB

  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zatwierdzony Zarządzeniem nr Or.0050.170.2015 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 listopada 2015 roku

 • Opinia o przełożonym przez Burmistrza Wisły projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - ustalona Uchwałą Nr 4100/I/179/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala_budzetowa_OPINIA_RIO.pdf 800 kB

  Opinia o przełożonym przez Burmistrza Wisły projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - ustalona Uchwałą Nr 4100/I/179/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 • Opinia o przełożonym przez Burmistrza Miasta Wisła projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła - ustalona Uchwałą Nr 4100/I/180/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wpf_OPINIA_RIO.pdf 897 kB

  Opinia o przełożonym przez Burmistrza Miasta Wisła projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła - ustalona Uchwałą Nr 4100/I/180/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 • Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wisła na 2016 rok - ustalona Uchwałą Nr 4100/I/181/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dlug_OPINIA_RIO.pdf 551 kB

  Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wisła na 2016 rok - ustalona Uchwałą Nr 4100/I/181/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie