Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 listopada 2018 12:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Podstawowa kwota dotacji - rok 2018

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczbie dzieci/uczniów/wychowanków/uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie - stosownie do art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

Listopad 2018

1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli: 8.974,55 PLN (wg stanu na dzień 1 listopada 2018 roku).

2) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 186,33, w tym 6,34 dzieci niepełnosprawnych (wartość określona na podstawie stanu na dzień 30 września 2017 roku i na dzień 30 września 2018 roku).

3) Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny: 6.558,75 PLN (wg stanu na dzień 1 listopada 2018 roku).
4) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 109,67, w tym 0 dzieci niepełnosprawnych (wartość określona na podstawie stanu na dzień 30 września 2017 roku i na dzień 30 września 2018 roku).

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 1.370,00 PLN.

6) Wskaźnik zwiększający: nie dotyczy

7) Najbliższa gmina prowadząca przedszkole lub oddział przedszkolny: Gmina Ustroń.

Dokument aktualizujący: Zarządzenie Nr OR.0050.236.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 października 2018 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2018 dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.


Maj 2018

1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli: 8.728,76 PLN (wg stanu na dzień 1 maja 2018 roku).

2) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 189,00, w tym 7 dzieci niepełnosprawnych (wg stanu na dzień 30 września 2017 roku).

3) Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny: 6.407,97 PLN (wg stanu na dzień 1 maja 2018 roku).
4) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 109,00, w tym 0 dzieci niepełnosprawnych (wg stanu na dzień 30 września 2017 roku).

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 1.370,00 PLN.

6) Wskaźnik zwiększający: nie dotyczy

7) Najbliższa gmina prowadząca przedszkole lub oddział przedszkolny: Gmina Ustroń.

Dokument aktualizujący: Zarządzenie Nr OR.0050.89.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2018 dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.


Styczeń 2018

1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli: 8.511,98 PLN (wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku).

2) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 188, w tym 7 dzieci niepełnosprawnych (suma 2/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 1/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2017 roku).

3) Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny: 6.943,07 PLN (wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku).
4) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 105, w tym 0 dzieci niepełnosprawnych: (suma 2/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 1/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2017 roku).

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 1.370,00 PLN.

6) Wskaźnik zwiększający: nie dotyczy

7) Najbliższa gmina prowadząca przedszkole lub oddział przedszkolny: Gmina Ustroń.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie