Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 marca 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Opracowanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich


 


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia
OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA KOSZTORYSóW INWESTORSKICH (RGŚ.2222-8/08)

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji, a w szczególności:
1.aktualizację kosztorysową dla zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół  nr 1 w Wiśle”,
2.kosztorys dla alternatywnego przebiegu trasy od budynku Polskiego Towarzystwa Turystyczno
Krajobrazowego (PTTK) w Wiśle Czarnym poprzez szczyt Cieńkowa do ulicy Kędziorowskiej w    
Wiśle  Malince i połączenia jej z trasą turystyczną w Malince,
3.dokumentację techniczną dla zadania „Udrożnienie trasy turystycznej wzdłuż rzeki Wisły od Obłaźca  do drogi  dojazdowej do wyciągu narciarskiego Beskidy”,
4.kosztorys inwestorski, dokumentację techniczną i STWOR dla modernizacji dalszej części ul. Jawornik,
5.kosztorys inwestorski, dokumentację techniczną i STWOR dla remontu ul. Branców, fragmentu ul. Cieślarów i ul. Soszowskiej (zakres przedmiotowy transgranicznego projektu Miasta Wisły z Obec Nydek),
6.kosztorys inwestorski dla zadania „Modernizacja ulicy Mrózków”,
7. kosztorys inwestorski dla zadania „Modernizacja ul. Willowej”,
8. kosztorys inwestorski dla zadania „Modernizacja ul. Konopnickiej”,
9. kosztorys inwestorski dla zadania „Budowa wodociągu Wisła Kleszczonka - etap III”.

Termin realizacji zamówienia
zgodnie z ofertą, ale nie później niż do 30 maja 2008 roku

Termin składania ofert
do dnia 18 marca 2008 roku (data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają:  Dorota Fijak (tel. 33/857-88-50)


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie