Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 czerwca 2014 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót dla „Budowy boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolego n


 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z KOSZTORYSEM INWESTORSKIM ORAZ PRZEDMIAREM ROBÓT DLA BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z POPRAWĄ ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLEGO NR 2 W WIŚLE MALINCE, ORAZ BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z POPRAWĄ ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WIŚLE CZARNEM(RGŚ.7011.14.2014)

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje w szczególności:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót dla Budowy boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 2 w Wiśle Malince, oraz Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem

Szczegółowy opis dostępny do czasu składania ofert pod adresem internetowym www.um.wisla.pl/ZAPYTANIA/Boiska_ZSP2_SP2/

Termin realizacji zamówienia
zgodnie z ofertą, ale nie później niż do 29 sierpnia 2014 roku

Termin składania ofert
do dnia 13 czerwca 2014 roku, do godz. 13:00 (data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają: Anna Bujok, Janusz Pezda (tel. 33/857-88-50)  

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie