Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Opracowanie dokumentacji projektowej dla usunięcia kolizji kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Bukowej


 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA USUNIĘCIA KOLIZJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W UL. BUKOWEJ  (RGŚ.2214-28/10)

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.1.opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
1.2.prowadzenie spraw formalnych w zastępstwie inwestora,
1.3.uzyskanie prawomocnego zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, określonego dokumentacją projektową, wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
1.4. przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

Szczegółowy opis dostępny do czasu składania ofert pod adresem internetowym www.um.wisla.pl/ZAPYTANIA/Bukowa_deszczowka/

Termin realizacji zamówienia
zgodnie z ofertą, ale nie później niż do 30 maja 2011 roku

Termin składania ofert
do dnia 29 października 2010 roku (data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają: Damian Cieślar (tel. 33/857-88-50)


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie