Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2015 13:57 | wersja 6 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły- etap II: Wiślańska t

logotyp.JPG

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OKOŁOTURYSTYCZNEJ MIASTA WISŁY - ETAP:II: WIŚLAŃSKA TRASA TURYSTYCZNA CIEŃKÓW - BARANIA GÓRA (RGŚ.7011.16.2014.JP)

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje w szczególności:
Aktualizację kosztorysu inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Szczegółowy opis dostępny do czasu składania ofert pod adresem internetowym www.um.wisla.pl/ZAPYTANIA/trasa_Cienkow_Barania/

Termin realizacji zamówienia
zgodnie z ofertą, ale nie później niż do dnia 31 maja 2015 roku

Termin składania ofert
do dnia 30 lipca 2014 roku do godz.10:00 (data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają: Anna Bujok, Paulina Szotkowska (tel. 33/857-88-50)




Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie