Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2016 12:12 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Opłata za gospodarowanie odpadami (tzw. podatek śmieciowy)

1) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
2) Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 roku

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Wisła miesięczna stawka na 1 osobę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10,00 złotych, chyba że zachodzą wyjątki:
a) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 20,00 złotych,
b) jeżeli dochód osób tworzących gospodarstwo domowe nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa
w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.): 1,00 złoty za trzecią i każdą kolejną osobę niepełnoletnią zamieszkującą nieruchomość.

Podstawa prawna:
Uchwała nr III/42/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
tej opłaty oraz zwolnienia z tej opłaty


Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 roku

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Wisła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:
1) każdorazowo za okres trzech miesięcy;
2) bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) w następujących terminach:

Termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiMiesiące objęte wnoszoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do dnia 5 kwietniastyczeń, luty, marzec
do dnia 5 lipcakwiecień, maj, czerwiec
do dnia 5 październikalipiec, sierpień, wrzesień
do dnia 31 grudniapaździernik, listopad, grudzień


Podstawa prawna:
Uchwała nr XI/133/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła


Stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 roku

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Wisła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:
1) każdorazowo za okres trzech miesięcy;
2) bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) w terminie do piątego dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXXI/469/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła


Stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Wisła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:
1) każdorazowo za okres jednego miesiąca,;
2) bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) w terminie do piątego dnia miesiąca następnego.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXVII/401/2013 Rady Miasta Wisły z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wisła

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie