Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na 2004r.


 

 

UCHWAŁA NR XV/104/2003
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie: określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na 2004r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz.84 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

 

- Rada Miasta Wisły

uchwala

co następuje:

§ 1

1. Inkasentem opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisły w pensjonatach oraz w prywatnych kwaterach określa się: Pana Piotra Szturc.

2. Określa się dla inkasenta opłaty miejscowej wskazanego w § 1 ust. 1 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 2

1. Określa się inkasentów opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisły:
1) Hotel “Gołębiowski” 43-460 Wisła, ul. ks. B. Bursche 3 - dla Hotelu “Gołębiewski”
2) K.P.T.W. “NATURA TOUR”  Sp. z o.o. w Gdańsku Biuro Bazy Własnej w Warszawie 03-734 Warszawa, ul. Kijowska 14 - dla Domu Wczasowego “Sosna”
3) Pani Beata Nogawczyk-Pinkas - dla Villi “Almira”
4) Pani Alicja Pinkas - dla Domu “Zbiornik Wodny”
5) Pani Danuta Fojcik - dla Ośrodka Wypoczynkowego “Beskidy”
6) Pani Agnieszka Szturc - dla Centrum Rekreacji i Rehabilitacji “Jubilat”
7) Pani Renata Tkocz - dla Domu Wczasowego “Pod Baranią”
8) Pani Małgorzata Front - dla Schroniska PTTK Przysłup - Barania Góra
9) Pani Helena Szarzec - dla Domu Wczasowego “Sfinks”
10) Pan Paweł Kubala - dla O.W.S. “Cisówka”
11) Pani Beata Cywińska - dla Ośrodka Szkoleniowego “Ewa”
12) Pani Grażyna Kołodziejczyk - dla Hotelu “Gawra”
13) Pani Małgorzata Melcer - dla Pensjonatu “Geovita”
14) Pani Barbara Czyż - dla Domu Wczasowego “Grań”
15) Pani Małgorzata Cieślar - dla O.S.W. “Grań”
16) Pani Anna Wojtanowicz - dla O.S.W. “Halny”
17) Pan Grzegorz Kiraga - dla Domu Wczasowego “Jodła”
18) Pani Ewa Szalbót - dla Domu Wczasowego “Krokus”
19) Pan Ryszard Michalak - dla Domu Wczasowego “Kasztelanka”
20) Pani Ewa Puda - dla Dom Wczasowy “Kłos”
21) Pani Iwona Matla - dla Domu Wczasowego “Limba”
22) Pani Alina Zgorzelska - dla Domu Wczasowego “Mitur”
23) Pani Bronisława Czyż - dla O.W.S. “Ogrodzisko”
24) Pani Maria Waszak - dla Domu Wczasowego “Ostoja”
25) Pan Stanisław Cieslar - dla O.W.S. “Radiola”
26) Pan Zbigniew Froński - dla Domu Turysty “Nad Zaporą”
27) Pani Patrycja Greń - dla Domu Wczasowego “Rymer”
28) Pani Maria Murzyn - dla Schroniska “Soszów”
29) Pani Romualda Osztab - dla Domu Wczasowego “Smrek”
30) Pani Grażyna Ścibisz - dla Ośrodka Wczasowego “Storczyk”
31) Pani Emilia Wisełka - dla Domu Wczasowego “Szarotka”
32) Pani Katarzyna Mosler - dla Ośrodka Sportowego P.Z.S.N .“Start”
33) Pan Leszek Woźniak - dla Domu Wczasowego “Uroczysko”
34) Pani Maria Rucińska - dla Domu Wczasowego “Uśmiech”
35) Pan Paweł Cieślar - dla Ośrodka Wczasowego W.P.K.iW.Chorzów
36) Pani Aleksandra Piotrowska - dla Ośrodek Szkoleniowy “Zimowit”
37) Pani Małgorzata Fizek - dla O.S.W. “Turnia”
38) Pani Bożena Pinkas - dla O. S. P. I W. “Relaks”
39) Pani Weronika Matula - dla Hotelu “Stok”
40) Pani Beata Cieślar - dla Hotelu “Polonia”
41) Pani Dorota Kret - dla Domu Wczasowego “JBG”
42) Pani Danuta Kuc - dla Domu Wczasowego “Patria”
43) Pani Władysława Spyra - dla Domu Wczasowego “Ognisko”

2. Określa się dla inkasentów wskazanych w § 2 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

§ 3

Inkasentem opłaty miejscowej jest pracownik referatu finansowego urzędu miejskiego pełniący obowiązki kasjera.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie