Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 listopada 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Malowanie pomieszczeń remizy OSP w Wiśle Malince


   Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art.4 pkt 8 powołanej wyżej ustawy

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń remizy OSP w Wiśle Malince

Kontakt
z Zamawiającym:

Szczegółowych informacji na temat prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania udziela Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych do dnia 01 grudnia 2008 roku
do godz. 14:00 (pok. 105). 
Nr telefonu kontaktowego: 033 857 88 47

         
Termin wykonania:

najpóźniej do 12 grudnia 2008r.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie