Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2009 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Ludność Miasta Wisły na dzień 31 marca 2009 r.


 

LUDNOŚĆ
Stan na 31.03.2009

Stali mieszkańcy

/zameldowani na pobyt stały/

11 260

100%

Mężczyźni

5 476

48,63 %

Kobiety

5 784

51,37 %

Dzieci i młodzież

2 002

17,78 %

Kobiety w wieku poprodukcyjnym (>60lat)


1 301

 

11,55 %

Mężczyźni w wieku poprodukcyjnym (>65lat)


744 

 

6,61 %

7-latkowie

98

0,87 %

Cudzoziemcy zam. na pobyt stały

11

0,1 %

Wyborcy

9 183

81,55 %

ZDARZENIA W ROKU 2008
(do dnia 31.12.2008)

Urodzenia

101

Małżeństwa zarejestrowane w USC

137

Migracje

111

Emigracje

14

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego

27

Jubileusze 60-lecia pożycia małżeńskiego

3

Zgony

109

Pobyt czasowy

Dowody osobiste


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie