Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 sierpnia 2010 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ludność miasta Wisły na dzień 31 lipca 2010 r.


 

LUDNOŚĆ
Stan na 31.07.2010

Stali mieszkańcy

/zameldowani na pobyt stały/

11 278

100%

Mężczyźni

5 472

48,52 %

Kobiety

5 806

51,48 %

Dzieci i młodzież

2 089

18,52 %

Kobiety w wieku poprodukcyjnym (>60lat)

1 362

12,08 %

Mężczyźni w wieku poprodukcyjnym (>65lat)


735

 

6,52 %

7-latkowie

102


0,9 %

Cudzoziemcy zam. na pobyt stały

13

0,1 %

Wyborcy

9 189

81,48 %

ZDARZENIA W ROKU 2009
(do dnia 31.12.2009)

Urodzenia

103

Małżeństwa zarejestrowane w USC

138

Migracje

120

Emigracje

5

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego

30

Jubileusze 60-lecia pożycia małżeńskiego

5

Zgony

118

Zameldowanie na pobyt czasowy

474

Dowody osobiste

556


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie