Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ludność Miasta Wisły na dzień 31 grudnia 2007 r.


 

LUDNOŚĆ
Stan na 31.12.2007

Stali mieszkańcy

/zameldowani na pobyt stały/

11 305

100%

Mężczyźni

5 496

48,6%

Kobiety

5 809

51,4%

Dzieci i młodzież

2 362

20,89%

Kobiety w wieku poprodukcyjnym (>60lat)


1 263

 

11,17%

Mężczyźni w wieku poprodukcyjnym (>65lat)


740 

 

6,54%

7-latkowie

114

1%

Cudzoziemcy zam. na pobyt stały

12

0,11%

Wyborcy

9 145

80,89%

ZDARZENIA W ROKU 2007 (do dnia 31.12.2004)

Urodzenia

124


Małżeństwa

139

Rozwody

24

Migracje

135

Emigracje

37

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego

18

Zgony

103

Pobyt czasowy

400

Dowody osobiste

2673


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie