Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 sierpnia 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ludność Miasta Wisły na dzień 31.07.2011 r.


 

LUDNOŚĆ
Stan na 31.07.2011

Stali mieszkańcy

/zameldowani na pobyt stały/

11 241

Mężczyźni

5 457

Kobiety

5 784

Dzieci i młodzież

2 125

Kobiety w wieku poprodukcyjnym (>60lat)

1 419

Mężczyźni w wieku poprodukcyjnym (>65lat)


748

 

7-latkowie

103


Cudzoziemcy zam. na pobyt stały

12

Wyborcy

9 210

ZDARZENIA W ROKU 2010
(do dnia 31.12.2010)

Urodzenia

117

Małżeństwa zarejestrowane w USC

118

Migracje

102

Emigracje

19

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego

30 par

Jubileusze 60-lecia pożycia małżeńskiego

3 pary

Zgony

114

Zameldowanie na pobyt czasowy

536


Dowody osobiste

533


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie