Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Nieruchomości

 1. 28 sierpnia 2018 12:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Cieszyńskiego na odprowadzanie wód opadowych z terenu budynku handlowo-biurowego na pgr nr 280/22 w Wiśle przy ul. Jawornik

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Cieszyńskiego na odprowadzanie wód opadowych z terenu budynku handlowo-biurowego na pgr nr 280/22 w Wiśle przy ul. Jawornik

  Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.378.2018.MR/5142 znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 2. 9 sierpnia 2018 10:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: "Projekt rozbiórki i budowy mostu nad potokiem Gościejówka w ciągu DW 942 w km 39+509 w m. Wisła o nr ew. 271 obejmujący sąsiednie kładki dla pieszych o nr ew. 272, 273"

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: "Projekt rozbiórki i budowy mostu nad potokiem Gościejówka w ciągu DW 942 w km 39+509 w m. Wisła o nr ew. 271 obejmujący sąsiednie kładki dla pieszych o nr ew. 272, 273"

  Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.503.2018.BD/5448 znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 3. 24 lipca 2018 09:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym wodociągiem PE2xDN100x10 RC pod dnem koryta potoku Gościejów w rejonie ul. Gościejów w Wiśle

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym wodociągiem PE2xDN100x10 RC pod dnem koryta potoku Gościejów w rejonie ul. Gościejów w Wiśle

  Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.378.2018.MR/5142 znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 4. 22 czerwca 2018 12:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód odpadowych lub roztopowych z powierzchni zadaszonych oraz utwardzonych na terenie działek 4070/376, 4070/377 przy ul. Koszarzyska w Wiśle do odbiornika będącego odpływem potoku Malinka - działka nr 4070/376 w Wiśle

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód odpadowych lub roztopowych z powierzchni zadaszonych oraz utwardzonych na terenie działek 4070/376, 4070/377 przy ul. Koszarzyska w Wiśle do odbiornika będącego odpływem potoku Malinka - działka nr 4070/376 w Wiśle

  Zawiadomienie o numerze GL.ZUZ.2.421.374.2018.BD/4700 znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie