Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Nieruchomości

 1. 23 listopada 2018 13:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o udzieleniu Panu Leszkowi Cieślar, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Tartak-Handel-Usługi "Drew-Lech" Leszek Cieślar pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych poprzez odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Mała Wisła

  Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o udzieleniu Panu Leszkowi Cieślar, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Tartak-Handel-Usługi "Drew-Lech" Leszek Cieślar pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych poprzez odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Mała Wisła

  Obwieszczenie nr GL.ZUZ.2.421.428.2018.BD.9075 znajduje się w załączeniu poniżej.

  przeczytaj całość »

 2. 23 listopada 2018 13:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wydaniu decyzji w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Tartak-Handel-Usługi "Drew-Lech" decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 09.09.2015 r., w części dotyczącej wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych z terenu tartaku

  Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wydaniu decyzji w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Tartak-Handel-Usługi "Drew-Lech" decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 09.09.2015 r., w części dotyczącej wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych z terenu tartaku

  Obwieszczenie nr GL.ZUZ.2.421.427.2018.BD.9081 znajduje się w załączeniu poniżej.

  przeczytaj całość »

 3. 24 października 2018 12:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o udzieleniu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Wisła od skrzyżowania z ul. Czarne do skoczni"

  Obwieszczenie o udzieleniu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Wisła od skrzyżowania z ul. Czarne do skoczni"

  Obwieszczenie nr GL.ZUZ.2.421.520.2018.BD-7812 znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 4. 24 października 2018 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług poprzez odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Mała Wisła

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług poprzez odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Mała Wisła

  Obwieszczenie nr GL.ZUZ.2.421.428.2018.BD-7759 znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 5. 8 października 2018 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi ul. Wyzwolenia boczny odcinek w Wiśle"

  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi ul. Wyzwolenia boczny odcinek w Wiśle"

  Treść obwieszczenia Starosty Cieszyńskiego z dnia 20.09.2018 r. w załączeniu poniżej.

  przeczytaj całość »

 6. 29 sierpnia 2018 13:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Tartak-Handel-Usługi "Drew-Lech" Leszek Cieślar na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu tartaku (...) do rzeki Małej Wisły w jej km 88+020

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Tartak-Handel-Usługi "Drew-Lech" Leszek Cieślar na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu tartaku (...) do rzeki Małej Wisły w jej km 88+020

  przeczytaj całość »

 7. 29 sierpnia 2018 12:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Wisła od skrzyżowania z ul. Czarne do skoczni"

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Wisła od skrzyżowania z ul. Czarne do skoczni"

  Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.520.2018.BD5860 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie