Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Działy

 1. 3 grudnia 2015 08:12 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Karta Dużej Rodziny

  Karta Dużej Rodziny

  - wzór graficzny informujący o stosowaniu zniżek i ulg w oparciu o posiadaną Kartę Dużej Rodziny

  - ustawa o karcie dużej rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz.1863)

  - wykaz jednostek realizujących wsparcie w oparciu o (…)

  przeczytaj całość »

 2. 9 kwietnia 2015 23:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Pomoc społeczna

  Pomoc społeczna

  - zasiłek stały art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  - zasiłek okresowy art. 38

  - zasiłek celowy art. 39

  - zasiłek specjalny celowy art.41

  - sprawienie pogrzebu – art. 44

  - praca socjalna art. 45< (…)

  przeczytaj całość »

 3. 9 kwietnia 2015 23:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Świadczenia rodzinne

  Świadczenia rodzinne

  - zasiłki rodzinne art.4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka art. 9

  - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  - dodatek z (…)

  przeczytaj całość »

 4. 9 kwietnia 2015 23:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Fundusz alimentacyjny

  Fundusz alimentacyjny

  -świadczenia funduszu alimentacyjnego realizowane są w przypadkach nie wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego rodzica dziecka (ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


  przeczytaj całość »

 5. 9 kwietnia 2015 23:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Dodatki mieszkaniowe

  Dodatki mieszkaniowe

  - dodatki mieszkaniowe – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 poz. 966)

  -dodatki energetyczne – ustawa z dnia 10kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz.1059)


  przeczytaj całość »

 6. 9 kwietnia 2015 23:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przemoc w rodzinie

  Przemoc w rodzinie

  - „Niebieska linia” - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, telefon 801 12 00 02 – działa od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 22:00

  W niedziele i święta w godz. 8:00- 16:00; w środy w godz.18:00 – 22 dyżurują prawnicy (…)

  przeczytaj całość »

 7. 9 kwietnia 2015 23:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Piecza zastępcza

  Piecza zastępcza

  - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013r. poz.135)

  - Asystent rodziny

  przeczytaj całość »

 8. 9 kwietnia 2015 23:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Zespół d/s. Pomocy Rodzinie

  Zespół d/s. Pomocy Rodzinie

  - pomoc psychologiczna

  - pomoc prawna

  -pomoc terapeutyczna

  Spotkania grupy samopomocowej osób niepełnosprawnych - poniedziałki od godz.9.00, wyjścia na basen, spotkania integracyjne,

  Środy od godz. 9 -12 zajęcia warsztatowe - (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie