Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 września 2018 13:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wisła za I półrocze 2018 roku

Dokumenty zostały opublikowane w formie załączników.

Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Nr Or.0050.188.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku sprawozdanie_polrocze_2018.pdf 3 MB

    Zarządzenie Nr Or.0050.188.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

  • Uchwała Nr 4200/I/181/2018 z dnia 26 września 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Sprawozdanie_I_polrocze_2018_opiniaRIO.pdf 835 kB

    Uchwała Nr 4200/I/181/2018 z dnia 26 września 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie