Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 września 2017 12:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wisła za I półrocze 2017 roku


1) Informacji z wykonania budżetu Gminy Wisła za I półrocze 2017 roku

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Nr Or.0050.148.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku sprawozdanie_I_2017.pdf 3 MB

    Zarządzenie Nr Or.0050.148.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

  • Uchwała Nr 4200/I/157/2017 z dnia 26 września 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie_I_2017_opinia_RIO.pdf 871 kB

    Uchwała Nr 4200/I/157/2017 z dnia 26 września 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie