Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 września 2016 08:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wisła za I półrocze 2016 roku


1) Informacji z wykonania budżetu Gminy Wisła za I półrocze 2016 roku

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Nr Or.0050.124.2016 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku sprawozdanie_I_2016.pdf 2 MB

    Zarządzenie Nr Or.0050.124.2016 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

  • Uchwała Nr 4200/I/162/2016 z dnia 20 września 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach RIO_uchwala.pdf 1 MB

    Uchwała Nr 4200/I/162/2016 z dnia 20 września 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie