Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 września 2015 09:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wisła za I półrocze 2015 roku

1) Informacji z wykonania budżetu Gminy Wisła za I półrocze 2015 roku

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Nr Or.0050.138.2015 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku Informacja_budzet_2015_polrocze.pdf 2 MB

    Zarządzenie Nr Or.0050.138.2015 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

  • Uchwała Nr 4200/II/155/2015 z dnia 23 września 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach RIO_opinia.pdf 2 MB

    Uchwała Nr 4200/II/155/2015 z dnia 23 września 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie