Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 maja 2019 09:45 | wersja 7 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Informacja roczna w sprawie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

Informacja rokrocznie podawana do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 pkt. 2 lit. f i lit. g oraz art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 37 pkt. 2 lit. f i lit. g oraz art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wisła rokrocznie podaje do publicznej wiadomości wykazy:

- osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

- osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.


Informacje dotyczące poszczególnych lat publikowane są w formie załączników.

Pliki do pobrania

 • Wykaz za rok 2018 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2018_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 1 MB

  Wykaz za rok 2018 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

 • Wykaz za rok 2017 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2017_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 1 MB

  Wykaz za rok 2017 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

 • Wykaz za rok 2016 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2016_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 41 kB

  Wykaz za rok 2016 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

 • Wykaz za rok 2015 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2015_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 44 kB

  Wykaz za rok 2015 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

 • Wykaz za rok 2014 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2014_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 38 kB

  Wykaz za rok 2014 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

 • Wykaz za rok 2013 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2013_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 40 kB

  Wykaz za rok 2013 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

 • Wykaz za rok 2012 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2012_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 35 kB

  Wykaz za rok 2012 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

 • Wykaz za rok 2011 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2011_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 33 kB

  Wykaz za rok 2011 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

 • Wykaz za rok 2010 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2010_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 31 kB

  Wykaz za rok 2010 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

 • Wykaz za rok 2009 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej 2009_wykaz_podmiotow_z_ulgami.pdf 31 kB

  Wykaz za rok 2009 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie