Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 maja 2016 11:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o przychodzie właścicieli nieruchomości z tytułu zbycia Gminie Wisła urządzeń kanalizacji sanitarnej

Podłączenie budynku do posesji obejmuje zwykle budowę dwóch odcinków rurociągu:

1) przyłącza, tj.rurociągu zlokalizowanego wyłącznie na nieruchomości będącej własnością osoby podłączanej,

2) sięgacza do posesji, tj. rurociągu łączącego przyłącze z istniejącą kanalizacją.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicielem sięgacza do posesji może by wyłącznie Gmina Wisła, natomiast właścicielem przyłącza właściciel budynku, mimo że prowadzi on całą inwestycję . Kwestia ta wymaga formalnego uregulowania jeszcze przed przystąpieniem do podłączania budynku.

Etapy postępowania:

1) zawarcie umowy wstępnej pomiędzy właścicielem budynku a Gminą Wisła,
2) zawarcie umowy odpłatnego przekazania Gminie Wisła sięgacza do posesji wybudowanego przez właściciela budynku,
3) rozliczenie fiskalne właściciela budynku z tytułu odpłatnego przekazania Gminie Wisła sięgacza do posesji

Informacja aktualna na dzień 29.02.2016r.:

Odpłatne zbycie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie określonym w art.10 ust.1 pkt.8 lit.d Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie rodzi obowiązku podatkowego.

Odpłatne przekazanie sieci w terminie krótszym niż wskazanym wyżej powoduje powstanie obowiązku podatkowego.
Przychód ten należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym w pozycji "Inne źródła" z możliwością uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu (tj. kosztów budowy sięgacza do posesji).

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie