Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lipca 2014 | wersja 8 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Emisja obligacji komunalnych - wybór agenta emisji


 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Miasta Wisła na kwotę 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Do zadań Agenta Emisji należało będzie w szczególności nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.

Szczegółowe informacje zawarto w załącznikach.

  

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie