Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 października 2010 | wersja 13 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Dostawa płyt typu JOMB, korytek betonowych oraz rur PCV do remontu dróg związanych z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/MSD_JOMBII/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie