Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 listopada 2010 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Dostawa i montaż stacji zlewnej nieczystości płynnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków


 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia
DOSTAWA I MONTAŻ STACJI ZLEWNEJ NIECZYSTOśCI PłYNNYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  (RGŚ.2214-27/10)

Opis przedmiotu zamówienia
Minimalne parametry techniczne oraz wyposażenie stacji:
1.Wydajność ok. 80 m3/d,
2.Pomiar ilości dostarczonych ścieków,
3.Pomiar pH dostarczonych ścieków,
4.Ciąg spustowy o średnicy DN125 wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w szybkozłącze typu strażackiego, zasuwę odcinającą wraz z układem płuczącym po każdorazowej dostawie,
5.Zabezpieczenie przed dostaniem się grubszych zanieczyszczeń typu deska na początku ciągu spustowego,
6.W przypadku zastosowania pneumatycznej zasuwy odcinającej wyposażenie stacji w sprężarkę,
7.Panel sterujący pracą zlewni umożliwiający identyfikację przewoźnika, zapisywanie dostaw wraz z parametrami dostawy, drukowanie potwierdzeń dla przewoźników oraz możliwością odczytywania dostaw z miejsca,
8.Wydruki zgodne z Dziennikiem Ustaw Nr 188 poz.1576 z roku 2002,
9.Oprogramowanie do archiwizacji danych umożliwiające wykonywanie raportów okresowych z podziałem na dostawców i z uwzględnieniem adresów poszczególnych posesji, z których ścieki zostały odebrane,
10.Wykonanie kontenera - stal kwasoodporna nie gorsza niż 1.4301; izolowany termicznie; z oświetleniem; ogrzewany elektrycznie z wentylacją.
11.Przenoszenie danych do komputera głównego za pomocą nośnika zewnętrznego;
12.Identyfikatory dla dostawców, min 10 szt.
13.Wąż giętki do podłączania beczek asenizacyjnych długości min 4 m

OPCJONALNIE:
14.Przekaz danych do komputera głównego (biuro kierownika) drogą bezprzewodową;
15.Przygotowanie powierzchni pod kontener

Szczegółowy opis dostępny do czasu składania ofert po adresem internetowym www.um.wisla.pl/ZAPYTANIA/stacja_zlewna/

Termin realizacji zamówienia
zgodnie z ofertą, ale nie później niż do 30 kwietnia 2011 roku

Termin składania ofert
do dnia 29 października 2010 roku (data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają: 1.pracownik Urzędu Miejskiego Pan Damian Cieślar (tel. 33/857-88-50) – w kwestiach formalnych zamówienia, 2.kierownik Oczyszczalni Ścieków Pani Beata Nogowczyk-Mitręga (tel. 33/855-16-85) – w pozostałych kwestiach


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie