Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 maja 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Adaptacja pomieszczeń na cele przedszkola integracyjnego w Malince


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/MZEAS_przedszkole/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie